Usługi

Projektowanie systemów sygnalizacji pożaru

Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Projektowanie systemów oddymiania

Projektowanie systemów CCTV oraz włamania i napadu

Montaż systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, CCTV

Konserwacja systemów ppoż

Dokumentacje przeciwpożarowe

m.in.instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż itp.

Konserwacja, przeglądy, serwis sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych

Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Zabezpieczenia ognioochronne przepustów instalacyjnych

(rur, kabli)

Sprzedaż sprzętu ppoż. i CCTV

Doradztwo prawne i techniczne